Beperkte toegankelijkheid: De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 30.05.2022.
Dekret zur Festlegung des Informations- und Beschwerdemanagement in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Die Ombudsperson begrüßt die Verabschiedung am 21. Februar 2022 des Dekrets zur Festlegung des Informations- und Beschwerdemanagements in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Mit diesem Dekret werden die Pflichten der Behörden und Einrichtungen in Bezug auf ihre Informationspolitik und der Bearbeitung von Beschwerden präzisiert. Auch wird in naher Zukunft eine Anlaufstelle geschaffen, bei der sich jeder Bürger informieren kann, wie und wo er seine Beschwerde einreichen kann. Falls erforderlich wird der Person beim Formulieren der Beschwerde geholfen. Dies alles stärkt die Rechte der Bürger. Durch bessere Information entsteht mehr Klarheit und somit weniger Konflikt. Ein Beschwerdemanagement ist fester Teil des Qualitätsmanagement und schafft mehr Zufriedenheit bei den Bürgern. Eine gute Nachricht für die Bürger in der Deutschsprachigen Gemeinschaft!

Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudsvrouw kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

De ombudsvrouw treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

De Ombudsvrouw is niet verantwoordelijk voor deze klachten

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten
  • de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan.
  • voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
  • in particuliere geschillen.
In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

Wie kan een klacht indienen?

  • elke burger
  • elk bedrijf
  • elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan?

Ga gewoon op zoek naar onder http://www.ombudsman.be/de.
U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. http://www.vsz.be

de ombudsvrouw

7QL5HK
De ombudsvrouw is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
RZ6YQ9
De ombudsvrouw is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
87U6D6
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

De ombudsvrouw heeft een gratis nummer.

Ombudsvrouw

Telefoon: 0800 98759

De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 30.05.2022.
In dringende gevallen kunt u een bericht op het antwoordapparaat achterlaten
of gebruik het online formulier: /nl/klachtenformulier.htm
Ombudsfrau

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
Telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsfrau.be
Email: