Beperkte toegankelijkheid: De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 16.08.2021.
Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe
Sie können Geld, Möbel oder Kleider spenden oder selber Hand anlegen. Geld können Sie auf das Spendenkonto des von der König-Baudouin-Stiftung eingerichteten 'Hochwasserfonds Ostbelgien' (BE10 0000 0000 0404) überweisen. Auf der folgenden Website des ÖSHZ-Eupen können Sie angeben, welche Sachspenden Sie machen möchten oder wie und wann Sie Zeit haben, um zu helfen: https://www.oshz-eupen.be

Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudsvrouw kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

elke burger
elke burger
elk bedrijf
elk bedrijf
Vereinigung
elke vereniging

Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

De ombudsvrouw treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

maar niet...

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten of de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan. In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

niet gevonden?

U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. www.vsz.be
Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan? Ga gewoon op zoek naar onder www.ombudsman.be/de.

de ombudsvrouw

mensen
De ombudsvrouw is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
Hände
De ombudsvrouw is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
bridge
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

Ombudsvrouw

Telefoon: 0800 98759

De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 16.08.2021.
In dringende gevallen kunt u een bericht op het antwoordapparaat achterlaten.
of gebruik het online formulier:
www.dg-ombudsfrau.be/?doc=form
Ombudsfrau

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
Telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsfrau.be
Email: