Onderzoek door de ombudsvrow naar de beschuldigingen en vorderingen met betrekking tot Vivias

Das Parlamentspräsidium hat die Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft damit beauftragt, Nachforschungen über die Arbeitsweise und die Amtshandlungen der Interkommunalen Vivias in Bezug auf die von ihr verwalteten Pflege- und Wohnheime anzustellen.

Die Ombudsfrau nimmt eine Bestandsaufnahme der Behauptungen und Vorwürfe in Bezug auf die Organisation, die Leitung und die Dienstleistungen der von der Interkommunalen Vivias geführten Wohn- und Pflegeheime vor und überprüft deren Stichhaltigkeit.

Zu diesem Zweck führt sie vertrauliche Gespräche mit derzeitigen und ehemaligen Personalmitgliedern, sowie mit Bewohner und Angehörigen derzeitigen und ehemaligen Bewohnern der Heime.

Alle, die zur Klärung der Sachlage beitragen können, sind folglich dazu aufgerufen, sich an die Ombudsfrau zu wenden.

Jede Person kann sich bis zum 11. September 2020 vertraulich an die Ombudsfrau wenden. Wie? Klicken Sie bitte auf folgenden Link:
https://www.dg-ombudsfrau.be/beschwerde­einreichen.htm

Het jaarverslag 2019 van de Ombudsvrow is beschikbaar.

Am 25. Mai stellte die Ombudsfrau ihren Jahresbericht vor. In 2019 erhielt sie um die 300 Anfragen. Der Bericht enthält Empfehlungen an die Behörden. Sie finden den Bericht unter 'Informationen'.

Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudsvrouw kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur. De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.
Treffen mit Sozialassistenten der Christlichen Krankenkasse, der HIKIV und der Mutualia - Vorstellung der Funktion der Ombudsfrau (17.01.2020)Treffen mit Sozialassistenten der Christlichen Krankenkasse, der HIKIV und der Mutualia - Vorstellung der Funktion der Ombudsfrau (17.01.2020)

de ombudsvrouw

mensen
De ombudsvrouw is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
Hände
De ombudsvrouw is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
bridge
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

maar niet...

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten of de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan. In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.
  • voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
  • in particuliere geschillen.

niet gevonden?

U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. www.vsz.be
Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan? Ga gewoon op zoek naar onder www.ombudsman.be/de.

Wie kan een klacht indienen?

elke burger
elke burger
elk bedrijf
elk bedrijf
Vereinigung
elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Bel !

Telefoon: 0800 98759
Je kan de Ombudsdienst telefonisch bereiken van . Als ze niet onmiddellijk reageert, kan het mogelijk zijn dat ze een gesprek voert of een vergadering bijwoont. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Buiten mijn kantooruren kunt u op een boodschap op de telefoonantwoordapparaat spreken of een email schrijven. De ombudsvrouw zal zo snel mogelijk contact met U opnemen.

Platz des Parlaments 1
Eupen
Telefoon: 0800 98759
E-Mail: