Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudsvrouw kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur. De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.
Treffen mit Sozialassistenten der Christlichen Krankenkasse, der HIKIV und der Mutualia - Vorstellung der Funktion der Ombudsfrau (17.01.2020)

de ombudsvrouw

De ombudsvrouw is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
De ombudsvrouw is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

maar niet...

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten of de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan. In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.
  • voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
  • in particuliere geschillen.

niet gevonden?

U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. www.vsz.be
Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan? Ga gewoon op zoek naar onder www.ombudsman.be/de.

Wie kan een klacht indienen?

elke burger
elk bedrijf
elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Bel en maak een afspraak !

Telefoon: 0800 98759
Je kan de Ombudsdienst telefonisch bereiken van maandag von 9 bis 12:30 Uhr en 14 bis 16:30 Uhr, dienstags von 9 bis 12:30 Uhr en 14 bis 16:30 Uhr, mittwochs von 9 bis 12:30 Uhr, donnerstags von 9 bis 12:30 Uhr en 14 bis 16:30 Uhr en freitags von 9 bis 12:30 Uhr en 14 bis 16 Uhr . Als ze niet onmiddellijk reageert, kan het mogelijk zijn dat ze een gesprek voert of een vergadering bijwoont. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Buiten mijn kantooruren kunt u op een boodschap op de telefoonantwoordapparaat spreken of een email schrijven. De ombudsvrouw zal zo snel mogelijk contact met U opnemen.

Het gesprek vindt plaats in Eupen. Iedere 1. en 3. vrijdag ontvangt U de Ombudsvrouw op termijn in St. Vith. Indien nodig kan een gesprek ter plaatse worden overeengekomen. In Eupen ontvangt U de ombudsvrouw in het gebouw van het Parlament van de Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1 in 4700 Eupen. In St. Vith is het in het bureau van de Jugendinformationszentrum, Vennbahnstraße. 4/5.

Ombudsvrouw
Marlene Hardt

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
Telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsfrau.be
E-Mail: