Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudsvrouw kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

De ombudsvrouw treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

De Ombudsvrouw is niet verantwoordelijk voor deze klachten

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten
  • de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan.
  • voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
  • in particuliere geschillen.
In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

Wie kan een klacht indienen?

  • elke burger
  • elk bedrijf
  • elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan?

Ga gewoon op zoek naar onder http://www.ombudsman.be/de.
U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. http://www.vsz.be

de ombudsvrouw

HS3NC3
De ombudsvrouw is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
X5EXBF
De ombudsvrouw is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
NEWU8Y
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

De ombudsvrouw heeft een gratis nummer.

Ombudsvrouw

Telefoon: 0800 98759

Je kan de Ombudsdienst telefonisch bereiken van maandag von 9 tot 12 Uhr en 14 tot 16:30 Uhr, mittwochs von 14 tot 17 Uhr, freitags von 9 tot 12 Uhr. Als ze niet onmiddellijk reageert, kan het mogelijk zijn dat ze een gesprek voert of een vergadering bijwoont. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Buiten mijn kantooruren kunt u op een boodschap op de telefoonantwoordapparaat spreken of een email schrijven. De ombudsvrouw zal zo snel mogelijk contact met U opnemen.
of gebruik het online formulier: /nl/klachtenformulier.htm
Ombudsfrau

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
Telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsfrau.be
Email: