Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België

485PNL
Faltblatt der parlamentarischen Ombudsdienste
In der Woche vor Ostern wurde in den südlichen Gemeinden Ostbelgiens (Burg-Reuland, Sankt Vith, Amel, Bütgenbach und Büllingen) ein Informationsblatt über die Arbeit der parlamentarischen Ombudsdienste verteilt. Eine Online-Version diese Faltblattes können Sie unter folgendem Link abrufen:

-> Infoblatt

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudsvrouw kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur. De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

de ombudsvrouw

mensen
De ombudsvrouw is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
Hände
De ombudsvrouw is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
bridge
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.
Wenn Sie nicht genau wissen, welche Institution in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zuständig ist, finden Sie Ihr Problem vielleicht in folgender Liste:

maar niet...

bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten of de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan. In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.
voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
in particuliere geschillen.

niet gevonden?

U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. www.vsz.be
Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan? Ga gewoon op zoek naar onder www.ombudsman.be/de.

Wie kan een klacht indienen?

elke burger
elke burger
elk bedrijf
elk bedrijf
Vereinigung
elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Bel en maak een afspraak !

Telefoon: 0800 98759
Je kan de Ombudsvrouw telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag tijdens de normale kantooruren, met uitzondering van de woensdagmiddag. Als ze niet onmiddellijk reageert, kan het mogelijk zijn dat ze een gesprek voert of een vergadering bijwoont. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Buiten mijn kantooruren kunt u op een boodschap op de telefoonantwoordapparaat spreken of een email schrijven. De ombudsvrouw zal zo snel mogelijk contact met U opnemen.

Het gesprek vindt plaats in Eupen. Indien nodig kan een gesprek ter plaatse worden overeengekomen. In Eupen ontvangt U de ombudsvrouw in het gebouw van het Parlament van de Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1 in 4700 Eupen.

Ombudsvrouw
Marlene Hardt

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
Telefoon: 0800 98759
Web:
E-Mail: