Is uw melding van een geval van wanbeheer of onregelmatigheid niet serieus genomen?

Als u een dergelijke klacht aan uw leidinggevende heeft gemeld en uw klacht niet of onvoldoende is behandeld binnen een termijn van 30 dagen, kunt u contact opnemen met de Ombudsvrouw. Op verzoek staat het personeelslid onder de directe bescherming van de Ombudsvrouw. De minimale beschermingsmaatregelen (duur, aard van de maatregelen, opschorting van de tuchtprocedure, bewijslast, etc.) worden vastgelegd in een protocol dat door de overheid en de ombudsmanvrouw wordt opgesteld.
Neem me direct persoonlijk contact opnemen met:
Ombudsfrau

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
Telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsfrau.be
Email: